บริษัท เอ ออโตเมชัน จำกัด
ฝ่ายขาย

โทร: 02-944-4511

02-944-4512

02-944-4513

E-mail: sales@a-automation.co.th

ฝ่ายรับซื้อ-ประมูล
โทร: 02-944-4511 ต่อ 201
คุณจุ๋ม โทร: 081-919-7351
คุณฝน โทร: 093-064-3899
ID Line: a0819197351
E-mail: purchase@a-autmation.co.th