องค์ประกอบของเซอร์โว

** องค์ประกอบหลักๆของ เซอร์โว จะมีส่วนประกอบหลักดังนี้ **
1.Servo Case ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะทำมาจากพลาสติก
2.Motor นับว่าเป็นส่วนให้กำลังในการหมุนของเซอร์โว
3.Control Circuit ซึ่งมีหน้าที่ในการถอดรหัสสัญญาณควบคุมจากรีซีฟซึ่งจะส่งมาเป็นแบบ PWM และส่งการควบคุมไปสั่งการทำงานของมอเตอร์ให้หมุนแขนของเซอร์โวให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้จากการถอดรหัสมา
4.Potentiometer คือส่วนที่ทำการตรวจวัดตำแหน่งของเซอร์โวและส่งสัญญาณกลับไปยัง Control Circuit เพื่อแก้ใขตำแหน่งให้ถูกต้องตามสัญญาณที่ได้เซ็ตไว้
5.Drive Gear คือชุดทดรอบจากการหมุนของมอเตอร์เพื่อให้ได้แรงบิดที่สูงและแม่นยำ
6.Output Spline คือส่วนที่ปัองกันการเสียดสีระหว่าง Servo Case และ Output shaft ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ประเภท Baring เพื่อช่วยในการลดแรงเสียดทานที่ดี
7.Servo wire คือสายไฟของเซอร์โวซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

– เส้นที่ 1 จ่ายไฟกระแส + DC ซึ่งแรงดันปรกติจะอยู่ที่ 5-6 โวลท์

– เส้นที่ 2 เป็นสาย Ground หรือเป็นขั้ว – DC

– เส้นที่ 3 เป็นสายสัญญาณ โดยที่รีซีฟจะส่งสัญญาณลักษณะ on/off pulsed

ระบบการทำงานของ เซอร์โวโดยที่รีซีฟจะส่งสัญญาณการควบคุมตำแหน่งของเซอร์โวไปยังส่วน Control Circuit ของเซอร์โวซึ่งสัญญาณที่ส่งมาจะเป็นสัญญาณแบบ PWM(Pule Width Modulation) หลังจากนั้น Control Circuit จะถอดรหัสสัญญาณ PWM ที่ได้ให้เป็นตำแหน่งของเซอร์โวที่ถูกต้องแม่นยำ โดยเปรียบเทียบค่าตำแหน่งปัจจุบันกับสัญญาณกลับจาก Potentiometer แล้วจึงจะส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ให้หมุนไปในทิศทางที่ตำแหน่งของ Potentiometer มีค่าที่ถูกต้องเท่ากับค่าที่ได้ถอดรหัสมาอย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งขณะที่มอเตอร์หมุนอยู่นั้นก็จะมีเฟืองที่ไปต่อกับแกนของ Potentiometer ด้วย ดังนั้นกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆจนกว่าค่าของ Potentiometer จะมีค่าเท่ากับการถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับมาจากรีซีฟการทำงานของมอเตอร์จึงจะหยุด แต่กระบวนการทำงานของ Control Circuit จะยังทำงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่หากค่าของ Potentiometer มีค่าเท่ากับสัญญาณที่ถอดรหัสมาจากรีซีฟแล้วก็จะไม่มีการส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังมอเตอร์  ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการอัพเดทสัญญาณโดยมีความเร็วที่ 50 ครั้งต่อหนึ่งวินาที เราจึงเห็นเป็นการเคลื่อนที่ของเซอร์โว

Share Now

Related Post

Leave us a reply